اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

مدارس حکمرانی بیمه

ارگان حمایتی
0
نفر عضو هیئت علمی
0
تعداد داوطلبان
0
نفر عضو شورای سیاست گذاری
0

نقشه راه مدرسه کسب و کار بیمه

معرفی کوتاه از مدرسه

خدمات مدارس حکمرانی بیمه

آماده رشد هستید؟

اخبار

از آخرین اطلاعات مدارس با خبر باش.

مدارس حکمرانی بیمه، کارخانه‌ی تبدیل علاقه‌مند به متخصص

مدارس حکمرانی بیمه در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای صنعت بیمه از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین در ادامه مدارس سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه ویژه به ایجاد مدرسه‌ای تخصصی با محوریت بیمه، توسط دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و پژوهشکده‌های بیمه و امور اقتصادی پایه‌گذاری شده است.

مدارس حکمرانی بیمه را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید ...